เกรดเคยพัง ก็ปังได้ เพราะเราใส่ใจในทุกๆด้าน

แบบฟอร์มสมัครเรียน


ข้อมูลผู้ปกครอง

ข้อมูลผู้เรียน

หลักสูตรที่ต้องการเรียน

การยอมรับข้อตกลง


1.หากท่านสมัครเรียนแล้วจะมีเจ้าหน้าที่และติวเตอร์ติดต่อกลับไปหาท่าน หากไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับโปรดติดต่อเบอร์ 0617924925 หรือ 0882736312
2.หากทางสถาบันได้ติวเตอร์แล้วและมีติวเตอร์ติดต่อหาท่านและตกลงวันเวลาการเรียนเรียบร้อย แต่ท่านไม่สะดวกเรียนโปรดแจ้งกับทางเราก่อนอย่างน้อย
3 วัน มิฉะนั้นท่านจำเป็นต้องจ่ายค่าชั่วโมงให้กับทางสถาบันเป็นจำนวน 1 ชั่วโมง เนื่องจากทางติวเตอร์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมสื่อการสอน
4.ในกรณีที่ท่านสมัครไว้หลายสถาบัน หากท่านได้ติวเตอร์จากสถาบันอื่นแล้ว ให้ท่านรีบติดต่อยกเลิกกับทางเราทันที เพื่อที่เราจะได้ยกเลิกการจัดหาติวเตอร์ให้ท่าน
5.ชำระเงินค่าเรียนผ่านติวเตอร์ทุกครั้งหลังเรียนเสร็จ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องจ่ายล่วงหน้า
6.หากท่านไม่พึงพอใจแนวทางการสอนของติวเตอร์ สามารถแจ้งกับทางสถาบันเพื่อเปลี่ยนติวเตอร์ได้ และท่านสามารถแจ้งข้อบกพร่องให้ติวเตอร์ได้รับทราบเพื่อนำไปพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น
7.หากมีปัญหา โทรแจ้งที่เบอร์ 0617924925 หรือ 0882736312 ได้ทันที